Tag

renovera

Browsing

Den här dagen hade vi riktigt flyt i byggandet. Vi grävde ut jord, sten och rötter ur grunden, hämtade grus, köpte leca-block och la golvbjälklag och golvet i snickeriet. Vi fick massor gjort och så fick vi hjälp av Jonas som kom förbi efter jobbet och hjälpte oss med att gräva dike för elkabel, lasta av gruset och skruva fast golvbjälklaget.